Friday, October 12, 2007

கல்லைக் கண்டா....................!!!!


காதலித்தபோது வேலையைக் காணோம்.

வேலைகிடைத்தபோது காதலியைக் காணோம்.!


குழந்தை கொஞ்ச நேரம் காணோம்.

வளர்ந்தான் அவனும் நேசம் காணோம்!


உறவினர் மகிழ செல்வம் காணோம்

செல்வம் வந்ததும் உறவுகள் காணோம்!


இளமையில் விவேகம் பொறுமை காணோம்

முதுமையில் வேகம் உடல்நலம் காணோம்!


வாழ்க்கையில் எப்போதும் ஏதாவது காணோம்

இழந்ததை நினைத்தால் இன்பத்தை காணோம்!